BƏDİİ HEYƏT

YUSİF EYVAZOV

Direktor

Azər­bayca­nın Xalq Artisti

ƏYYUB QULİYEV

Baş Dirijor

Azərbaycanın Əməkdar Artisti

HAFİZ QULİYEV

Baş Rejissor

Azər­bayca­nın Əməkdar İncəsənət Xadimi

SEVİL HACIYEVA

Baş Xormeyster

Azər­bayca­nın Əməkdar İncəsənət Xadimi

RUSLAN PRONİN

Baş baletmeyster

YALÇIN ADIGÖZƏLOV

Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, Professor

SEVZİXAN SƏRDAROV

Xormeyster

FƏRİD HƏSƏNOV

Bədii quruluş hissə müdiri

ANAR MƏMMƏDOV

Musiqi hissəsinin direktoru