BALET TRUPPASI

FAİQ QUBATOV

Balet Truppasının Müdiri

YURİ LOBAÇEV

Balet üzrə Repetitor

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

ANAR MİKAYILOV

Balet üzrə Repetitor

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

CƏMİLƏ KƏRİMOVA

Aparıcı Səhnə Ustası

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

NİGAR İBRAHİMOVA

Aparıcı Səhnə Ustası

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

MAKAR FERŞTANDT

Aparıcı Səhnə Ustası

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

----- -----

Aparıcı Səhnə Ustası

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

AYAN EYVAZOVA

Aparıcı Səhnə Ustası