İNZİBATİ HEYƏT

YUSİF EYVAZOV

Direktor

Azər­bayca­nın Xalq Artisti

FƏRİD İBRAHİMOV

Direktor Müavini

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

SƏBİNƏ ƏSƏDOVA

Direktor Müavini

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

FƏRİD HƏSƏNOV

Teatr üzrə menedger