VOKAL TRUPPASI

FƏRİDƏ MƏMMƏDOVA

Vokal Artisti

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

ƏKRƏM POLADOV

Aparıcı Səhnə Ustası

Azər­bayca­nın Xalq Artisti

İNARA BABAYEVA

Vokal Artisti

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

SƏBUHİ İBAYEV

Vokal Artisti

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

GÜLÜSTAN ƏLİYEVA

Muğam Bölməsi

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

TƏYYAR BAYRAMOV

Muğam Bölməsi

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

İLAHƏ ƏFƏNDİYEVA

Vokal Artisti

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti

TURAL AĞASIYEV

Vokal Artisti

Azər­bayca­nın Əməkdar Artisti