Həftənin tamaşaları

3 Fevral, 19:00

PAYATSI

2 pərdəli - opera

Rudjero Leonkavallo

4 Fevral, 19:00

Leyli və Məcnun

2 pərdəli - opera

Üzeyir Hacıbəyli

Premyeralar

proqram

Bu gün Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı paytaxtımızın aparıcı sənət ocağıdır. Onun repertuarında milli və klassik opera və balet sənətinin bir çox dəyərli nümunələri möhkəm yer tutur.

Teatra Virtual Tur

Teatrın Tarixi

KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏ

Azərbaycanda Opera sənətinin əsası 1908-ci il yanvarın 12-də (25-də) dahi Üzeyir Hacıbəylinin şərq və müsəlman aləmində ilk opera əsəri olan “Leyli və Məcnun”-nun H.Z.Tağıyev teatrında tamaşası ilə qoyulmuşdur.