MÖVSÜM 2024

3 Fevral, 19:00

PAYATSI

2 pərdəli - opera

Rudjero Leonkavallo

4 Fevral, 19:00

Leyli və Məcnun

2 pərdəli - opera

Üzeyir Hacıbəyli