REPERTUAR

Milli Opera Tamaşaları

Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli

Zülfüqar Hacıbəyov

Müslüm Maqomayev

Fikrət Əmirov

Vasif Adıgözəlov

Leonid Vaynşteyn

Leonid Vaynşteyn

Nazim Əliverdibəyov

Şəfiqə Axundova

Firəngiz Əlizadə

Ramiz Mustafayev

Cahangir Cahangirov

“Leyli və Məcnun”

“Koroğlu”

“Arşın mal alan”

“O olmasın, bu olsun”

“Əsli və Kərəm”

“Aşıq Qərib”

“Şah İsmayıl”

“Sevil”

“Natəvan”

“Zoluşka”

“Çəkməli pişik”

“Cırtdan”

“Gəlin qayası”

“İntizar”

“Vaqif”

“Xanəndənin taleyi”

Klassik Opera Tamaşaları

Cüzeppe Verdi

Cüzeppe Verdi

Cüzeppe Verdi

Cüzeppe Verdi

Cüzeppe Verdi

Cüzeppe Verdi

Cakomo Puççini

Cakomo Puççini

Cakomo Puççini

Cakomo Puççini

Cakomo Puççini

Cakomo Puççini

Jorj Bize

Coakkino Rossini

Rudjero Leonkovallo

Pyetro Maskanyi

Volfqanq Amadey Motsart

Volfqanq Amadey Motsart

Volfqanq Amadey Motsart

Sergey Raxmaninov

Qaetano Donisetti

Covanni Perqolezi

Erkeqali Raxmadiyev

“Aida”

“Traviata”

“Trubadur”

“Rigoletto”

“Otello” (klassik)

“Don Karlos” (klassik)

“Toska”

“Bohema”

“Madam Batterflyay”

“Canni Skikki”

“İl Tabarro”

“Manon Lesko”

“Karmen”

“Sevilya bərbəri”

“Payatsı”

“Kənd namusu”

“Sehirli fleyta” (konsert ifasinda)

“Hamı belə edir”

“Fiqaronun toyu”

“Aleko”

“Sevgi şərbəti”

“Qulluqçu xanım”

“Alpamıs”

Milli Balet Tamaşaları

Əfrasiyab Bədəlbəyli

Qara Qarayev

Qara Qarayev

Qara Qarayev

Fikrət Əmirov

Fikrət Əmirov

Fikrət Əmirov

Tofiq Bakıxanov

Tofiq Bakıxanov

Aqşın Əlizadə

Aqşın Əlizadə

Aqşın Əlizadə

Niyazi

Elnarə Dadaşova

Polad Bülbüloğlu

Oqtay Zülfüqarov

Sərdar Fərəcov

Lalə Cəfərova

Fərəc Qarayev

“Qız qalası”

“Yeddi gözəl”

“Leyli və Məcnun”

“Don Kixot”

“Min bir gecə”

“Nəsimi”

“Nizami”

“Xəzər balladası”

“Xeyir və Şər”

“Qafqaza səyahət”

“Ümid valsı”

“Babək”

“Rast”

“Sayalı”

“Eşq və Ölüm”

“Sehirli alma”

“Cavad xan”

“Bir Xəzər əfsanəsi”

“Qobustan kölgələri”

Klassik Balet Tamaşaları

Pyotr Çaykovski

Pyotr Çaykovski

Pyotr Çaykovski

Adolf Adan

Lüdviq Minkus

Lüdviq Minkus

Moris Ravel

Fridrix Şopen

Jorj Bize – Rodion Şedrin

İohann Ştraus

Nikolay Rimski-Korsakov

Jorj Bize

Dmitri Şostakoviç

Astor Pyatsolla

Frans Şubert

Aleksandr Borodin

“Qu gölü”

“Şelkunçik”

“Romeo və Cülyetta”

“Jizel”

“Don Kixot”

“Paxita”

“Bolero”

“Şopeniana”

“Karmen-süita”

“Düyməcik”

“Şəhrizad”

“Arlezianka”

“Xanım və Xuliqan”

“Məhəbbət tanqosu”

“Dahi hekayəçi”

“Qıpçaq rəqsləri”